نحوه عملکرد باتری لیتیوم یونی

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

با افزایش تولید انرژی تجدیدپذیر که یکی از معایب ان عدم دسترسی مداوم به منابع تولیدشان می باشد که همین امر نیاز به ذخیره ان و استفاده در مواقع عدم دسترسی را ضروری کرده است. تکنولوژی باتری ها ارتقا داده میشود. باتری لیتیوم یونی یکی از کارامدترین ها می باشد.اگر بتوان ماشینهای برقی را جایگزین ماشین های بنزینی کرد باعث کاهش گازهای گلخانه ای خواهد شد. باتری های لیتیوم یونی با کارآیی انرژی بالا را میتوان در شبکه برق مزارع بادی و خورشیدی استفاده کرد که باعث افزایش بهره برداری این منابع و افزایش گستردگی انها و ساخت اقتصاد انرژی پایدار میشود.

این باتری از چندین سلول تشکیل میشود که داراری صفحات رویی رسانا شامل صفحه آلومینیومی و مسی میباشد. کاتد یا قطب مثبت از اکسید فلز(کبالت-منگنز-نیکل-آلومینیوم) لیتیوم ، و آند از گرافیت(کربن) ساخته شده است.