EPC

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

قرارداد EPC

 به قراردادهایی گفته می شود که درآن کارفرما تمامی مراحل طراحی (ENGINEERING)، خدمات خرید و خرید(PROCUREMENT) و ساخت (CONSTRUCTION) را به صورت یکجا ودر قالب یک قرارداد به پیمانکار از طریق برگزاری مناقصه واگذر می کند.

بعد از مطالعات اولیه و امکان سنجی طرح ، و تخمین اولیه مبلغ قرارداد و مدت زمان انجام پروژه اسناد مناقصه تهیه می گردد. کارفرما می تواند با استخدام مشاور این امور را به او واگذار نماید.

اخیرا فاز راه اندازی(commissioning) هم در قراردادها نیز افزوده می شود وبه صورت EPCC قراداد منعقد میگردد.

نمامی قرادادها دارای شرایط عمومی و خصوصی پیمان می باشند که جزییات نحوه ی اجرای قراداد ، شرایط کارفرما و پیمنکار ، شرایط فسخ ، نحوه ی پرداخت صورت وضعیت ها ، نحوه رفع اختلافات و بررسی ادعا های طرفین ذکر می شود.