مسابقه یک میلیونی برترین ایده

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

 idea2

 

شرکت توسعه گران فناور جنوب مسابقه برترین ایده رابرگزار می کند. جهت شرکت در این مسابقه ایده های خود را به  سایت کارآفرایران بفرستید.
برندگان  این مسابقه یک میلیون تومان جایزه دریافت خواهند کرد.
ایده های صنعتی و تولیدی و اقتصادی  و تکنولوژی اطلاعات شانس برنده شدن بیشتری خواهند داشت.
امکان پشتیبانی مالی برای ایده های برتر برای تبدیل به محصول خواهد بود.
امکان بستن قرارداد برای تجاری سازی با شرکتهای معتبر وجود خواهد داشت.
ایده های سبز ودوستدار محیط زیست دارای امتیاز بیشتری خواهند بود.
این شرکت هم اکنون در حال رایزنی با شرکتها و دانشگادههای معتبر جهت افزایش  تعداد برندگان و میزان جایزه نقدی و سایر تسهیلات برای برندگان می باشد و از سایر شرکتها دعوت به مشارکت در این طرح می شود.
ایده های خود را در قسمت ارتباط با ما وارد کنید.