رصد آنلاین کلیه پروازهای تجاری دنیا با فلایت رادار

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

سایت فلایت رادار یک سایت برخط بلا درنگ می باشد که اکثر پروازهای تجاری دنیا را رصد می کند. در این سایت می توان نوع هواپیما، مبدا و مقصد، سرعت زمینی، ساعت شروع پرواز، موقعیت کنونی، میزان مسیر طی شده و زمان تخمینی رسیدن هواپیما به مقصد را دنبال کرد. این سایت بنا بر گفته سازندگانش به صورت پروزه ای تفریحی در سال 2006 در سوئد ایجاد شده و رفته رفته به صورت جهانی در آمده است.

لینک زیر آدرس این سایت می باشد.

www.flightradar.com